ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โครงการ ธนาแอสทรา สาทร – จันทน์
May 7, 2021
จระเข้ทุ่มงบ 25 ล้าน สร้างห้องวิจัยพัฒนากลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ตอบโจทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
May 7, 2021

Fly Green กับไทยเวียตเจ็ท ผ่านโครงการ ‘Fly Green Fund’

ในแต่ละปี มนุษย์เราปล่อยมลภาวะปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย  เราอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ภายในวันเดียว แต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยได้ ดังที่สายการบินไทยเวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่ กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดในการเป็นสายการบินเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ ‘Fly Green Fund’

โครงการ Fly Green Fund ถือกำเนิดขึ้นจากความตระหนักของสายการบินเวียตเจ็ทถึงภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมา สายการบินฯ ได้พยายามอย่างยิ่งยวดในการปฏิวัติวงการการบินและมุ่งเป็นสายการบินเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงผ่านมาตรการลดการใช้พลังงานในหลากหลายมิติ ทั้งยังเลือกใช้อากาศยานที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงาน  เช่น อากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF ซึ่งเป็นอากาศยานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลภาวะถึง 50% และลดมลภาวะทางเสียงถึง 75% 

สายการบินไทยเวียตเจ็ทก่อตั้งโครงการ Fly Green Fund ด้วยความมุ่งหวังสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม โดยเปิดให้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิฯ ต่อไป

ในปี 2020 สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เปิดตัวปฏิทินประจำปี ด้วยแนวคิด “Protect our planet, Fly green with Vietjet” เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนในฐานะพลเมืองโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปกป้องโลก ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าและปกป้องผืนป่า การรักษาความสะอาดของทะเลและชายหาด การลดการใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน ฯลฯ

ขณะที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ คุณสืบ นาคะเสถียร ที่ต้องการรักษาป่าใหญ่ที่มีสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งได้รับการยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงขยายผลในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยรอบในลักษณะกลุ่มป่าผืนใหญ่ที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “กลุ่มป่าตะวันตก” ที่มีพื้นที่กว่า 20 ล้านไร่

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ ‘Fly Green Fund’ ผ่าน 4 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ (1) บริจาคผ่านเว็บไซต์ SkyFUN.vietjetair.com โดยเลือกเมนู ‘Donation’ (2) เลือกบริจาคเมื่อสำรองบัตรโดยสาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท ที่ www.vietjetair.com (3) บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ณ จุดเช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ทั่วประเทศ และ (4) บริจาคผ่าน QR Code ของโครงการฯ

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า พร้อม ๆ กับการปกป้องธรรมชาติ เรากำลังปกป้องตนเองและเพื่อนมนุษย์ รวมถึงให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้มีโอกาสเติบโตขึ้นบนโลกที่สวยงามใบนี้ได้อย่างมีความสุขสืบไป

Fly Green กับไทยเวียตเจ็ท บินอย่างมั่นใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม