เยาวชนต้นแบบ : น้องอาย วิลาสินี ลาดล้าย
April 25, 2017
Green Saving : “เซฟแบตเตอรี่” ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยสองมือของเรา
April 25, 2017

“คิดบวก” ผนวก “การให้” หัวใจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

: ผมเน้นย้ำในการปลูกฝัง “ทัศนคติเชิงบวก” กับทุกคน เพราะคุณประโยชน์ของคำว่า “บวก” สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้เกิดพลัง เพื่อก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่คาดหวังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจสู่ความสำเร็จ

การปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นอกจากการตระหนักและเข้าใจถึงกลไกของการพัฒนาจากโลกอินเตอร์เน็ต เราควรสร้าง “กระบวนการคิด” ด้วยการตั้งคำถามและตอบคำถามในประเด็นต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ควรละเลยและปล่อยให้ไหลไปตามกระแส เพราะอาจจะทำให้ระบบคิดของเราเกิดการละหลวม ที่สำคัญเราควรนำทัศนคติเชิงบวกมาปรับใช้ในทุกบริบท ฉะนั้นเมื่อเรามีหลักคิดที่เป็นระบบและระเบียบบนกรอบพื้นฐานที่มั่นคง หนักแน่น ยืดหยุ่นเป็น เราจะได้เปรียบและแข็งแรงสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงดังเช่นในปัจจุบัน เป็นต้น หนึ่งวิสัยทัศน์ที่กว้างและลึกในการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและนำมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้อย่างนุ่มลึก คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ฉายภาพความเป็นมาของ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ว่า ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯดำเนินธุรกิจครบรอบ 53 ปี จากจุดเริ่มต้นที่เริ่มจากบุคลากรเพียง 7 คน จวบจนถึงปัจจุบัน เรามีพนักงานกว่า 7 พันคนและแบรนด์สินค้าในเครือข่ายค้าปลีกอีก 70 แบรนด์ ชั้นนำของโลก เช่น มิซูโน่ แอร์โรว ลาคอสต์ และวาโก้ เป็น ทำให้ปัจจุบันไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นแหล่งรวมแฟชั่นครบวงจรของสตรี บุรุษและเด็ก

คุณบุญเกียรติ เล่าต่ออีกว่า ปัจจุบันเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายก็จริง ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่เราโฟกัสและให้ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน คือ การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกใช้เพื่อสร้างช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ในเว็ปไซต์ www.thailandbest.in.th ภายในเพียบพร้อมไปด้วยสินค้าต่างๆหลากหลายแบรนด์ สะดวกสบายด้วยการจ่ายเงินในระบบออนไลน์ที่ทันสมัย พร้อมกันนี้มีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมาย ทั้งนี้นอกจากความครบครันด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าจากไอ.ซี.ซี.ยังเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการนำโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

นอกจากช่องทางการขายออนไลน์เรายังมุ่งหน้าสร้างการขายในรูปแบบอื่นๆ อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามโมเดิร์นเทรดต่างๆ ตลอดจนการสร้างจุดขายและทีมขายให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างครอบคลุม โดยคุณบุญเกียรติ มองว่าการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์สำคัญ แต่เราต้องไม่ลืมพัฒนาในมิติอื่นๆควบคู่ไปด้วย เพราะกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ในทุกช่องทางทางการตลาด

แม่ทัพแห่ง ไอ.ซี.ซี. ท่านนี้เผยต่ออีกว่า หากเราสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และหมั่นฝึกฝนกระบวนการคิดของตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการตั้งคำถามและตอบคำถามในประเด็นต่างๆอยู่เสมอ นอกจากเพิ่มความถี่ถ้วนและละเอียดรอบคอบ ยังเปรียบเสมือนการเหลาสมองให้มีสติและระลึกถึงสิ่งที่กระทำอยู่ มีอยู่ และเป็นอยู่ อันเป็นแนวทางที่ดีสู่การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยความแข็งแกร่ง

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับการดำเนินธุรกิจว่า เรามุ่งสร้างทัศนคติในเรื่องของการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน มุ่งเน้นเพียงเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นและบริบทโดยรอบของสังคมสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างแข็งแรง ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมปล่อยช้างคืนป่า การมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยในภาคใต้ ขณะเดียวกันเรามุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานในการไปต่อฐานเติมยอดสำหรับการดำเนินงานและดำรงชีวิต เพราะข้อดีของการคิดบวกสามารถช่วยยกระดับวิธีคิดของเราทั้งร่างกายและจิตใจให้ก้าวเดินไปอย่างมีพลัง มุมมองทางความคิดที่เป็นดั่งเข็มทิศที่ดีสำหรับการก้าวเดินต่อไปอย่างมีจุดหมายจากแขกรับเชิญท่านนี้ บุญเกียรติ โชควัฒนา

ฮ้วยอัน