บัตรเครดิต ทีทีบี มอบสิทธิ์เติมน้ำมันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ
September 15, 2021
“PJW” หุ้นดีไม่ทิ้งกัน
September 15, 2021

วิษณุ เทพเจริญ บิ๊กบอส ณุศาศิริฯ (มหาชน) และ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ
จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ คุณอุดม หวัง แห่ง บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด

คุณวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  (WMA)  จับมือเซ็นสัญญาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ คุณอุดม หวัง นักธุรกิจใหญ่ของจีน แห่ง บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและมีเครือข่ายด้านสุขภาพและการแพทย์ในกว่า  30 เมืองใหญ่ทั่วโลก  เพื่อร่วมมือขยายธุรกิจ ผลักดัน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ ของ WMA ให้กว้างขวางในตลาดโลก โดย WMA ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ยังได้เปิดแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ชื่อ Morhello และยังมี โรงพยาบาล Panacee ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม และปัจจุบันกำลังพัฒนาความรู้และงานวิจัยในเรื่อง กัญชง กัญชา เพื่อสุขภาพและการแพทย์  โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันผลักดันและต่อยอด รุกธุรกิจด้านสุขภาพ และการแพทย์ เพื่อตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็น Medical HUB ของโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป