Green Travel: เปิดแผนเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คิกออฟ 5 จังหวัด คาดเริ่ม ต.ค.นี้
September 15, 2021
Green Travel: คิดจะพักที่ศรีราชา ต้องปักหมุด “THE LOFT SEASIDE SRIRACHA HOTEL”
September 16, 2021

Green Event
กิจกรม CSR Day ปักหมุดรักษ์ทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ณ.ตำบลทับมา และ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564

นิตยสาร กรีนไลฟ์ พลัส ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทิพยประกันภัย ธนาคารออมสินสายการปินเวียดเจท แอร์อิมิแนนท์ และ รองเท้าแพน ซึ่งเป็นพันธมิตร ร่วมจัดงานดังกล่าว โดยมี

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในชุมชนทับมาและชุมชนเนินพระ โดยเริ่มกิจกรรมที่ชุมชนบ้านสะพานหิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ที่สำคัญเป็นชุมชนถนนไร้ถัง (ถังขยะ) หลังจากนั้นได้ร่วมทำบญและถวายผ้าป่าขยะให้กับวัดทัมมา ซึ่งเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ เรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงใส้เดือนสร้างรายได้รวมถึงการบริหารการบรหารการจัดการขยะอีกด้วย นอกจากนี้ทางคณะยังได้เดินทางไปยังตำบลเนินพระเพื่อมอบถังขยะให้กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเนินพระ เพื่อมอบถังขยะให้กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเนินพระ เพื่อมอบถังขยะให้กับทางเทศบาล จัดวางใว้ที่หาดแสงจันทร์ และได้มอบทุนเพื่อให้กับ ป่าชุมชนป่าพันล้าน ซึ่งเป็นป่าใจกลางเมือง จ.ระยอง ที่มีเนิ้อที่กว่า 108 ไร่ ให้รักษาสืบสานยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป     

สำหรับหน่วยงานไหนที่สนใจไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ชุมชุนต้นแบบสามาถรสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบล

ทับมาได้ที่  038-663-148 หรือไป้ยี่ยมได้ที่ www.thapma.go.th