Gen Y : คณานันต์ ตั้งสัมพันธ์ ว่าที่นักธุรกิจพันล้าน
May 5, 2017
Green Saving : ออมโลกด้วยมือและใจเรา
May 5, 2017

Green Innovation : “นวัตกรรม” กลไกสำคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

-Your-Second-Skin-Men-s-Sports-Shirt-Fitness-Crossfit-Training-GYM-Clothing-Technical-Compression-Shirt

นอกจากการดีไซน์และออกแบบเสื้อผ้าที่สวยงาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสื้อประเภทกีฬาซึ่งมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาปักหมุดเพื่อชูจุดเด่นในตลาด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและเทรนด์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในทุกลมหายใจ

จากข้อมูลสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสวมใส่ในเสื้อผ้าถูกนำมาปรับใช้และออกแบบกับเสื้อผ้ากีฬา หรือ (Sportswear Garment Technology) โดยจุดเด่นของกลไกการผลิตดังกล่าวมุ่งสร้างความสะดวกสบาย ทั้งในแง่ น้ำหนัก ดีไซน์ รวมทั้งการระบายเหงื่อหรือความร้อนได้ดี ที่สำคัญคือการเสริมสมรรถนะให้นักกีฬาหรือผู้เล่นทั่วไปสนุกกับการออกกำลังกาย

หัวใจอันดับแรกของการผลิตเสื้อกีฬาสมัยใหม่ คือ การสร้างการระบายอากาศหรือการหายใจที่ดีเมื่อออกกำลังกาย (BREATHABLE SPORTS APPAREL) เพราะความสามารถของเสื้อผ้าในการถ่ายเทความชื้นที่สะสมระหว่างผิวหนังกับเนื้อผ้าที่ระเหยเร็ว ช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ขณะเล่นกีฬา โดยส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการระบายอากาศที่ดีของเสื้อผ้านั้น ประกอบไปด้วย ผ้าชั้นในที่เป็นตัวช่วยในการดึงเหงื่อให้ระเหยออกไปจากผิวหนัง ในขณะผ้าชั้นนอกจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ส่งผ่านในการดึงความชื้นออกไป

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอีกหนึ่งของภาคธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกรวมทั้งเรายังมีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหรกรมสิ่งทออีกมากมายซึ่งนี่คือโอกาสและทิศทางที่ดีที่หลากหลายภาคส่วนจะร่วมกันบูรณาการและยกระดับขีดความสามารถของสิ่งทอไทยให้เติบโตต่อไปในระดับสากลด้วยความยั่งยืน

ฮ้วยอัน