Green Innovation : “นวัตกรรม” กลไกสำคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
May 5, 2017
Health&Beauty : “ไล่ยุง” ด้วยธรรมชาติ
May 5, 2017

ออมโลกด้วยมือและใจเรากับ 9 คำแนะนำ ที่สามารถลดได้ทั้ง “ไฟ น้ำ พลังงาน”

ในทุก 365 วันที่โลกหมุนรอบตัวเอง มนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในทุกวินาที นอกจากจะลดและหมดลงไปในทุกวัน สิ่งที่น่ากลัวขึ้นภาพรวมของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ ซึ่งเราทุกคนสามารถสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศร้อนขึ้น เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอันร้ายแรง ตลอดจนสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์เกิดการสูญพันธ์ ฉะนั้นมนุษย์อย่างพวกเรานั่งมองตาปริบๆคงไม่พอ ต้องเริ่มตื่นตัวและร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดีในการรักษ์โลก จริงๆแล้วมีหลากหลายวิธี ที่สำคัญมีกระบวนการปฏิบัติอันแสนง่ายที่เราทุกคนสามารถทำได้ในทันที ด้วยการใช้หัวใจและความมุ่งมั่นในการตระหนักถึงสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ

และในวันนี้ Green Saving ตัวแทนเซฟโลกและสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์โลก ขอนำเสนอ 9 คำแนะนำแสนง่ายที่เราทุกคนสามารถ “ลด ละ เลิก” และ “ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์” การใช้ไฟฟ้า ประปา และพลังงานที่สิ้นเปลือง โดยเริ่มจาก

พลังงานไฟฟ้า

1.เราควรเปลี่ยนหลอดไฟทุกหลอดภายในบ้านให้เป็น “หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ หลอด LED หลอดไฟแบบขด รวมทั้งหลอดตะเกียบ เพราะหลอดไฟดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเปลี่ยนบ่อยครั้ง ที่สำคัญมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดิม

2.เราควรลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวก ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงและอื่นๆเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพราะนอกจากความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย และความคงทนของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว ยังสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศได้ หนึ่งช่องทางสำหรับการลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

3.เราควรประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ในการตากเสื้อผ้าแทนที่จะใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นแห้ง เพราะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างโดยตรง

พลังงานน้ำ

4.เราควรปรับวิธีคิดในการใช้น้ำประปาด้วยความประหยัด ซึ่งทุกคนรู้หรือไหมว่าการผลิตน้ำประปาในแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานหลากหลายด้านในการทำให้น้ำสะอาด ฉะนั้นในทุกหยดของน้ำที่ไหลออกจากก็อกน้ำควรใช้ให้คุ้มค่า

5.เราควรเปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำภายในบ้านที่สามารถปรับความแรงของน้ำในระดับที่ต่ำได้ เพื่อลดการใช้น้ำประปาระหว่างการอาบน้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ได้เหมาะแต่เพียงบ้านเท่านั้น ในส่วนของภาคธุรกิจอย่างเช่นโรงแรมก็ควรที่จะนำไปปรับใช้

6.เราไม่ควรละเลยการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ก็อกน้ำ ท่อส่งน้ำ ตลอดจนมิเตอร์น้ำ เพราะวิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันการเกิดน้ำรั่วไหล อันเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายน้ำและทรัพยากรน้ำ

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

7.เราควรลดการใช้กระดาษที่สิ้นเปลืองด้วยการใช้งานให้คุ้มค่าทั้งสองหน้า เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษทุกแผ่นใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำที่สูง

8.เราควรปรับการบริโภคสินค้านำเข้าให้ลดน้อยลงด้วยการสนับสนุนสินค้าและผลิตผลจากเกษตรในท้องถิ่นใกล้บ้าน ซึ่งนอกจากช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ยังลดการขนส่งผลิตผลอีกด้วย

9.เราไม่ควรละเลยการตรวจสอบเครื่องยนต์และเช็คลมยางเมื่อต้องเดินทางด้วยรถยนต์ เพราะถ้าหากใช้ยานพาหนะที่มีลมยางน้อยส่งผลให้อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง 3% จากภาวะปกติ

รากแก้วทางความคิดที่ดีในการปลูกฝังความรักและหวงแหนในพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติควรเริ่มจากเมื่อวาน วันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นมากกว่านโยบาย ข้อปฏิบัติ หรือการบังคับ เพราะนี่คือสิ่งที่เราควรสร้างให้เป็น “วัฒนธรรม” ร่วมแชร์เรื่องราวการออมโลกให้สวยงามในแบบคุณไปกับเราที่ Facebook : Green Life Plus โลกไม่ได้สวยขึ้นภายในวันเดียว และไม่สามารถน่าอยู่ขึ้นได้จากการลงมือปฏิบัติเพียงคนเดียว แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากพวกเราทุกคนด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน

ประหยัดน้ำ 1
แสงอาทิตย์ตากผ้า
ฮ้วยอัน