Like&Share Greenlife Plus
May 31, 2017
GreenlifeplusTV : EP.17 HACHI KYU ฮะจิ กิว
June 9, 2017

กฟน. จัดกิจกรรมค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Energy Mind Award 2017 ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและไปเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวน 106 โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 วัน 3 คืน รวมจำนวน 212 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ในช่วงระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต Beautiful MomentConcert ครั้งที่ 2 ตอน Let's Cool Together ได้ง่ายๆเพียงเป็นสมาชิกบัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point และซื้อสินค้าWacoal Cool ครบ 1,500 บาท ที่วาโก้ช้อปทั่วประเทศและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จะได้รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต มูลค่า 1,500บาท จำนวน 1 ใบ (บัตรมีจำนวนจำกัด) หรือเล่นเกมส์กับคลื่นวิทยุ 88.5 E-D-S ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 25 พฤษภาคม 2560โดยสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ Facebook Wacoal Thailand และwww.wacoal.co.th

 
ฮ้วยอัน