Green Life Plus Issue 10 : June 2017
June 25, 2017
Green Living : ห้องนอน “สีเขียว” เอาใจคนรักธรรมชาติ
June 28, 2017

“ยิ่งเจริญ” ตลาดนี้...สีเขียว

IMG_1975

ตลาดสด คือ ความผูกพันและวิถีชีวิตของคนไทย เขาว่ากันว่า ไปเมืองไหนหากอยากดูความอุดมสมบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ หรือความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองนั้นให้ไปเดินตลาด วันนี้ เราจะพาไปเดินตลาดย่านสะพานใหม่ ชานเมืองกรุง “ตลาดยิ่งเจริญ” โดยพิกัด ตลาดยิ่งเจริญ อยู่ติดถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ 3 งาน มีแผงค้าประจำ 1,512 แผงค้า ส่วนแผงตลาดนัด 400-500 แผงประกอบด้วยโซนหลักๆ คือ โซนอาคารผัก โซนสมุนไพร โซนตลาดนัด ลานพลาซ่า อาคารจงรักภักดี ศูนย์อาคารยิ่งเจริญ มีผู้เข้ามาใช้บริการจาการดูจากรถ ประมาณ 6-7 พันคันต่อวัน

นอกจากจะเป็นตลาดใหญ่ ตลาดเก่า ที่มีอายุยืนยาวมากถึง 62 ปีแล้ว ที่นี่ยังเป็น ตลาด ที่มีระบบบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี จนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ภายใต้การวิสัยทัศน์ “ตลาดสีเขียว” ของคุณนฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทในเครือ

เคล็ดลับจัดการ “ขยะ” ปัญหาใหญ่สำหรับตลาดสด

“ขยะไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่คน” ตลาดยิ่งเจริญมีวิธีบริหารจัดการด้วยการเน้นการให้ความรู้และขอความร่วมมือจากบรรดาผู้ค้าต่างๆ ให้ขยะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จากเริ่มต้นจะใช้สารเคมีทำลายขยะ ปัจจุบันมีการนำน้ำหมักจุลินทรีย์เข้ามาช่วยดูแลกำจัด ขยะ 10 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นขยะภายในตลาดและชุมชนโดยรอบ จึงเป็นที่มาให้การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลาด โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ระหว่างตลาด ชุมชน และภาครัฐ โดยมีสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาร่วมดูแล โดยจากผลงานการปรับเปลี่ยนสีดำของน้ำในคลองหลังตลาดให้เป็นน้ำที่สะอาดขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครดำเนินการลอกคลองอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนริมคลองและได้เข้าใจถึงการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างกลุ่ม “กองทัพรักสะอาด” กลุ่มรถเข็นสินค้ากว่า 300 คันที่มาบริการเข็นสินค้า ได้ช่วยผลัดเปลี่ยนทำความสะอาดภายในตลาด

ตลาดปลอดภัย ไร้สารเคมี

แม้เรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแผงค้าให้ลดการใช้สารเคมีมาเป็นจุลินทรีย์จะเป็นเรื่องยากแต่ที่ตลาดสดยิ่งเจริญมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์ในการทำความสะอาดแผงทำให้ปัจจุบันแผงค้ากว่า 1500 ร้าน ไม่มีการใช้สารเคมี โดยคุณภาพ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ผ่านการทดสอบคุณภาพอาหารปนเปื้อนจากห้องแล็บในทุกวัน มั่นใจ บริโภค ปลอดภัยแน่นอน รางวัลประกาศเกียรติคุณที่ตลาดยิ่งเจริญได้รับจากหน่วยงานต่างๆ มีมากมาย อาทิ สุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมอนามัย และหลายแห่ง

ไร้กลิ่น ไร้แมลงวัน จากน้ำหมักจุลินทรีย์

สิ่งที่เราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนภายในตลาดยิ่งเจริญก็คือจะไม่มีกลิ่นตลาดติดกายออกไป ทั้งหมดเป็นผลมาจากการรณรงค์ให้บรรดาผู้ค้าใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ในการทำความสะอาด ส่งผลให้ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้ เป็นตลาดที่ไร้แมลงวันไต่ตอมในอาหารต่างๆ ให้เป็นที่รำคาญใจและไม่สบายตาแก่ผู้มาซื้อของในตลาดแห่งนี้

Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย....หัวใจสีเขียว”

ร่วมกับ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร องค์การพันธมิตร และชุมชนชาวสะพานใหม่ จัดทำโครงการ “Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย....หัวใจสีเขียว” สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สานต่อพระราชปณิธานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ขยะ มลพิษทางอากาศ การปรับปรุงภูมิทัศน์คุณภาพชีวิต และการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด ชุมชนสีเขียว สร้างเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานงานต่อ

ตลาดสดยิ่งเจริญ เปิด 24 ชั่วโมง พบกับอาหารสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ การเดินทางยังสะดวก แม้จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่จอดรถเพียงพอรองรับทุกท่าน

 
ฮ้วยอัน