เราจะเดินตามรอยพ่อ “การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า“
November 20, 2017
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์รอบด้านของสังคมโลก
November 23, 2017

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 
20171021_๑๗๑๐๒๔_0032
 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่มีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้มาตั้งแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบันอย่างภาคภูมิใจ “นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน ในช่วงเวลา 07.00 – 22.00 น.รอบละ 5,500 คนซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้วันละ 104,000 คน

โดยข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมนิทรรศการฯ ทางเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพเช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม งดเว้นการการแต่งสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น โดยประชาชนสามารถต่อแถวเข้าคิวเพื่อเข้าจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด โยแบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 3 จุด ประกอบไปด้วย 1.บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) 2. ถนนด้านท่าช้าง 3. ถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม ด้านผู้พิการเข้าจุดคัดกรอง หลังกระทรวงกลาโหม และพระภิกษุ สามเณร เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

สำหรับนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงความงดงามในหลักปรัชญาการสร้างตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ 1.เมื่อเสด็จอวตาร 2.รัชกาลที่ร่มเย็น 3.เพ็ญพระราชธรรม 4.นำพระราชไมตรี และ 5.พระจักรีนิวัตฟ้า

ถัดมาบริเวณศาลาลูกขุน 6 หลัง เป็นนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ บริเวณทับเกษตร นำสัมผัสพระสุเมรุ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตาแสดงนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจะมีพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสสัมผัสของจริงแทนการมองด้วยตา เช่น เทวดา สัตว์หิมพานต์ และภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ แสดงถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริ อาทิ พันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก และกังหันชัยพัฒนา

 
20171021_๑๗๑๐๒๔_0007
 

ที่สำคัญทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงดการถ่ายภาพเซลฟี่ การไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ควรแตะต้องหรือจับพระเมรุมาศและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม่ควรเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ตลอดจนห้ามนำสิ่งของในงานนิทรรศการฯกลับบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ดีประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแจก แผ่นพับนำชมนิทรรศการ ซึ่งจัดพิมพ์ทั้งหมด 3,000,000 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ จำนวน 3,000,000 แผ่น

มิติการอำนวยความสะดวก กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดจุดบริการน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ ทีมแพทย์พยาบาลเพื่อให้บริการและดูแลประชาชนรอบสนามหลวง ส่วนการเดินทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) จัดรถโดยสารให้บริการฟรี จากจุดต่างๆ มายังท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. จำนวน 60 คันต่อวัน ใน 6 เส้นทาง ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. สถานีรถไฟหัวลำโพง 3. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 4. สถานีขนส่งเอกมัย 5. สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และ 6. สถานีขนส่งหมอชิต ด้านกองทัพเรือให้บริการเดินเรือ ตั้งแต่ 06.00-22.00น. ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา และได้ประสานกรมเจ้าท่าขอความร่วมมือผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลาให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการตั้งแต่ 05.00-22.30 น.

การได้เรียนรู้ขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญาของชนชาติที่สืบทอดและอนุรักษ์มาเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นมรดกอันล้ำค่า คือ หนึ่งแนวทางที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยอย่างเราทุกคนสามารถทำได้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน การรักและหวงแหนอย่างภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด รวมทั้งการน้อมนำและสานต่อวิชาการความรู้ต่างๆให้คงอยู่สืบไปต่ออนุชนรุ่นหลังตราบนานเท่านาน