หุ่นยนต์ ความกังวลด้านแรงงานและอุตสาหกรรมไทย
November 27, 2017
พลาสติกทุกชิ้นที่เคยผลิตมายังคงอยู่ และนี่คือเรื่องราวของมัน
December 1, 2017

โซลาร์เซลล์ (ยังไปต่อได้อีก)


 
solar-roof-top-carpark
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกมองให้เป็นภูมิภาคที่มีความเหมาะสมที่สุด ที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มากกว่าภูมิภาคอื่น เนื่องจากมีปริมาณแสงแดดที่มีค่าความเข็มสูง ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากองค์กรข้ามชาติ ที่จะเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

แต่เนื่องจากผู้ที่ประสงค์จะติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป ยังคงขาดแหล่งข้อมูลในการพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จึงทำให้องค์กรข้ามชาติอย่าง USAID (องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา) และ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน) ได้ร่วมมือกันจัดทำคู่มือแนวทางในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาขึ้น

โดยได้มอบคู่มือนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและการลงทุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมอุตสาหกรรมแสงอาทิตย์ไทย และหน่วยงานต่างๆจากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาของภาคพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ซึ่งคู่มือนี้จะมีการนำเสนอขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบง่ายๆ ในการที่จะลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป้าหมายต้องการเป็นต้นแบบของแนวทางประกอบการพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อสามารถเปิดตลาดใหม่ในอนาคต ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และผู้ที่มีส่วนได้เสียจากภาคอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม ต่างผลักดันการพัฒนานี้มากขึ้น

 
02Solar_Rooftop
 

หากมองไประยะข้างหน้า นอกเหนือจากตลาดในประเทศแล้ว ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีแนวโน้มกระจายไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มหันมาเจาะตลาดต่างประเทศมากขึ้นแล้ว

โดยเฉพาะในแถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่นและอาเซียน ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ปริมาณมาก เนื่องจากตลาดในประเทศมีความคืบหน้าตามเป้าหมายค่อนข้างมาก

ดังนั้น การมองหาตลาดต่างประเทศก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น