The Eyedol : Wonderframe เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น
January 16, 2018
รู้ไว้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ “พลังงาน”
January 16, 2018

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ สร้างสรรค์โอกาสที่ดีในชีวิต

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด

DSC03349 copy

เราเปลี่ยนนิยามใหม่ให้กับตัวเราได้ เราสร้างเรื่องราวใหม่ให้กับชีวิตได้ ขอเพียงเรามี “สมองที่สมบูรณ์ ใจอันแข็งแกร่ง ร่างกายที่เพียบพร้อม และจิตวิญาญาณที่แน่วแน่”

“โอกาสไม่มีอวัยวะ เราซึ่งเป็นมนุษย์มีอวัยวะที่เรียกว่าขาดังนั้นเราสามารถหาโอกาสได้ด้วยตนเอง” การทำธุรกิจเครือข่ายได้สอนให้เราเรียนรู้ในหลากหลายด้าน ให้โอกาสทั้งการเป็นเจ้าของ การสร้างรายได้ และโอกาสในการพัฒนาตนเอง และในวันนี้ คำกล่าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังผนวกกับกระบวนการคิดอย่างมีระบบควบคู่กับการเรียนรู้และพัฒนาในหลากหลายด้านผสมผสานกับประสบการณ์การทำธุรกิจเครือข่ายเกือบ 2 ทศวรรษ กลั่นกรองจนตกผลึกรู้ซึ้งและเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจ หล่อหลอมด้วยการผนึกกำลังของสองผู้บริหารที่มีค่านิยมทางความคิดในการบริหารธุรกิจเครือข่ายสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง “บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด”ภายใต้การคุมบังเหียนของนพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในจิตวิญญาณของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เล่าให้ฟังว่า ตนและนพ.สิทธวีร์ได้เล็งเห็นโอกาสผนวกกับประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ผนึกกำลังร่วมกันก่อตั้งบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปลุกปั้นให้ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพจนเกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภค นักธุรกิจ สังคม ประเทศชาติและที่สำคัญก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

คุณนพกฤษฏิ์ เผยต่ออีกว่า เริ่มแรกของการก่อตั้งซัคเซสมอร์เราวางรากฐานด้วยการวางตำแหน่ง(Positioning) ด้านบริหารภายใน เริ่มสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความร่วมมือ และกำหนดจุดยืนของบริษัทฯ ด้วยการเป็น “ธุรกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยเครือข่าย” แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.บริหารทีมงานหรือบุคลากร และ 2.การสร้างสรรค์เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตนั้นก็คือ “องค์กร”

ในมิติของการบริหารทีมงานหรือบุคลากรเราได้จัดทำ “หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ใช้ระบบ Phycology หรือการเจียระไนวิธีการคิด ปรับทัศนคติ สร้างความเชื่อ ทำความเข้าใจชีวิตของตนเองมาร้อยเรียง เชื่อมโยงกับการนำองค์ความรู้ด้านการฝึกอบรมเข้ามาเติมเต็ม ซึ่งหลักสูตรของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร Start Your Business With "WHY" การสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ หลักสูตรภาวะผู้นำที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเครือข่าย และหลักสูตรด้านการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เมื่อทีมงานสามารถสร้างความสำเร็จได้ มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างพลังอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

นอกจากนี้เรามีการจัดตั้งสถาบัน SLA หรือ Successmore Leadership Academy เพื่อเป็นสถานที่และเวทีของการปลุกปั้นคำว่า “โอกาส” เปิดรับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพแห่งตนและธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มที่ เสริม เติม แต่ง ให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ฝึกถ่ายทอดและร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ โดยต่อจากนี้ทางบริษัทฯไม่หยุดนิ่งด้านการพัฒนา พร้อมยกระดับสถาบัน SLA ให้ก้าวสู่การเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาชีวิตและธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย” อันเป็นแบบอย่างที่สำคัญสู่การเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพคนไทย และ AEC ตลอดจนการสร้างการยอมรับธุรกิจเครือข่ายระดับสากลมากยิ่งขึ้น

4.ชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่ควรเป็น แต่มันจะเป็นอย่างที่คุณรับมือกับชีวิต

ต่อมาในมิติของการสร้างสรรค์เครื่องมือ สิ่งสำคัญในธุรกิจเครือข่ายคือการ “สร้างความสมดุล”ระหว่าง “ผู้บริโภค นักธุรกิจ และองค์กร” อย่างลงตัวและเหมาะสม โดยการสร้างความสมดุลของผู้บริโภคเราต้องคำนึงถึงและคิดถึงความต้องการของบริโภคเป็นสำคัญ บนพื้นฐาน “ความมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม”สามารถกลับมาซื้อซ้ำได้ต่อเนื่องด้วยการสรรสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวด ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เพอร์เซอนัล แคร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มผลิตผลทางด้านการเกษตร ทั้งนี้ยังคิดค้น วิจัย ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีนวัตกรรมและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเรื่องการกำหนดราคาเป็นอีกส่วนที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ทุกชิ้นจะคำนึงถึงเรื่องการกำหนดราคาให้มีความยุติธรรม และคุ้มค่าเงินเสมอ

“และสิ่งที่การันตีได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของเรากว่าครึ่งทศวรรษ คือ การยอมรับจากผู้บริโภคโดยวัดได้จากการสั่งซื้อสินค้าซ้ำหรือ (Repeat Order) ในอัตราที่ดีซึ่งถือเป็นอัตราการซื้อซ้ำที่สูงมากและนี่คือสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นได้ชัดว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค” ขณะเดียวกันนอกจากสาขาในประเทศไทยกว่า 20 สาขา เรายังมุ่งมั่นในการขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้น” นพ.สิทธวีร์ กล่าว

เรามุ่งสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร”โดยค่านิยมของเราชาวซัคเซสมอร์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ “เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน เคารพจรรยาบรรณ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเจริญงอกงามและแตกกิ่งก้านสาขาสู่คุณความดีทางจิตสำนึกของบุคคลซัสเซสมอร์ทุกคน เพื่อนำวัฒนธรรมที่ดีมาต่อยอด ถ่ายทอดและประพฤติปฏิบัติต่อสังคมภายนอก อันนำมาสู่การยกระดับคุณค่าของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยทั้งหมดที่เราก้าวเดินต่อจากนี้เราต้องการให้ ซัคเซสมอร์ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิผล เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนสำหรับประชาชนทุกคน” คุณนพกฤษฏิ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งความมั่นใจ

 
ฮ้วยอัน