Green Life Style Issue 21 : May 2018
May 25, 2018
ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018
June 20, 2018

TOA นวัตกรรมสีประหยัดพลังงาน ทนทาน สะท้อนร้อน ปกป้องบ้าน สวยนานนับ 15 ปี

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 
DSC_0655
 

ท่ามกลางการเติบโตของประชากร นอกจากจำนวนของผู้คน คือ การพัฒนา โดยเฉพาะในมิติของบ้านและที่อยู่อาศัย หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลากว่า 1-2 ทศวรรษ โครงการที่อยู่อาศัยผุดขึ้นอย่างมากมาย แต่หนึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา หลังความสวยงามจากการออกแบบและตกแต่งบ้าน คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสภาพอากาศของไทยที่ร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียสในทุกฤดูร้อน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ยิ่งไปกว่านั้นในสามปีที่ผ่านมามีอัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 43,000 กิกะวัตต์ต่อปี (GWh) หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.0 ต่อปี

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างกระหน่ำคือความร้อนจากอากาศ โดยผลงานวิจัย การศึกษาอิทธิพลของค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ของสีทาผนังต่อการประหยัดพลังงานและอุณหภูมิอากาศในบ้านพักอาศัย จาก ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารมากกว่าครึ่งถูกใช้ในระบบปรับอากาศ ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยวิธีการลดการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย นอกจากการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่มีมวลอุณหภาพที่ต่ำที่สามารถกักเก็บและถ่ายเทความร้อนได้ดีแล้ว การลดความร้อนจากบรรยากาศก่อนเข้าสู่ภายในตัวอาคารจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

ฉะนั้น สิ่งที่ช่วยสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar reflectance) ได้เป็นอย่างดีและถือเป็นด่านแรกในการปกป้องบ้าน รวมทั้งยังเป็นวัสดุตกแต่งที่สามารถช่วยให้ที่อยู่อาศัยดูสวยงามได้อย่างโดดเด่น คือ “สีทาบ้าน”

โดยในมิตินี้ คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญสีทาอาคารชั้นนำของประเทศไทยและอาเซียน กล่าวเสริมได้อย่างน่าสนใจว่า สีทาผนังอาคารหรือสีทาบ้าน (Paint and Coating) นอกจากจะเป็นวัสดุปกป้องพื้นผิวผนังบ้านจากปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหารั่วซึม รอยแตกร้าว ลอกล่อน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ ที่สำคัญยังสามารถช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ ช่วยทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง หรือจะเรียกว่าเป็นสีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยเซฟค่าไฟฟ้าก็ว่าได้

อย่างไรก็ดี สีทาอาคารที่ได้รับการพัฒนา ยังสอดคล้องกับการทำงานของภาครัฐ ที่ได้มีการออกมาตรการกำกับและควบคุมผลิตภัณฑ์สีทาผนังอาคาร เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ) หรือ มอก.2514-2553 (สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังได้มีการออกฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ให้กับผลิตภัณฑ์สีทาผนังอาคาร โดยต้องมีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) ที่มากกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 80 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงงานได้ โดยทีโอเอได้ดำเนินการพัฒนา ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมสีประหยัดพลังงาน รวมทั้งบูรณาการทีมงานบุคลากรอย่างแข็งขัน ผลิตและสร้างสรรค์ คือ ‘สีซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield)’ ภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมสีประหยัดพลังงาน (Energy Saving Coating)

 
551_1403066673628
 

สีซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) เป็นผลิตภัณฑ์สีน้ำทาอาคารอะคริลิกแท้ 100% สำหรับใช้ภายนอก เกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสูงสุด นำเสนอจุดเด่นด้าน Functional benefits เรื่องความทนทานนาน 15 ปี สะท้อนความร้อน และประหยัดพลังงาน ช่วยเซฟค่าไฟฟ้าได้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมไทเทเนียม 3 ชั้น เอกสิทธิ์เฉพาะ สีทีโอเอ จึงช่วยสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 96.7% เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ที่กำหนดไว้ที่ 80% ทำให้ป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอผ่านพรีเซ็นเตอร์หนุ่มหล่อมากความสามารถ กันต์-กันตถาวร จนสามารถสร้างการจดจำแบรนด์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างมาก ในแคมเปญการตลาดอย่าง “สีสารพัดกัน”

ซึ่งจากผลการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการคำนวณหาค่าพลังงานผ่านโปรแกรม Design Builder 5.2 ที่มีการเปรียบเทียบการใช้พลังงานระหว่างบ้านที่ทาสีผนังกับหลังคาด้วยผลิตภัณฑ์สีที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยี Ti-Pure Titanium Triple Protection กับบ้านที่ทาด้วยผลิตภัณฑ์สีทั่วไป ภายในสภาวะการใช้งานปกติ (เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเฉพาะช่วงกลางคืน – ช่วงเช้า) พบว่าบ้านที่ทาด้วยสีที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยี Ti-Pure Titanium Triple Protection สามารถช่วยทำให้บ้านเย็นลงและช่วยประหยัดค่าไฟได้จริง เนื่องจากเทคโนโลยีไททาเนียม 3 ชั้น สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดในช่วงเวลากลางวัน และลดอุณหภูมิความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลงได้ถึง 5.5 องศาเซลเซียส ทำให้การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางคืน ทำงานไม่หนักจนเกินไป

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 27.5 เปอร์เซ็นต์ หรือช่วยเซฟค่าไฟได้ถึง 9,445 บาทต่อปี ตามเกณฑ์การประเมินขอรับรองอาคารเขียว มาตรฐานของ L.E.E.D. หรือ Leadership in Energy & Environmental Design จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามีการก่อสร้างและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สีซุปเปอร์ชิลด์เป็นสีทาภายนอกตัวจริง ที่คงคุณสมบัติและประสิทธิภาพด้านความทนทาน คุ้มค่า ช่วยสะท้อนความร้อน และประหยัดพลังงานสูงสุด

ถือได้ว่า สีซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการอยู่อาศัยยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เพราะโดดเด่นการปกป้อง ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

OFF_0426_resize
OFF_0390_resize