Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน
June 27, 2018
Special Report : ถอดบทเรียน 13 ชีวิต กับระยะเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง และภาพรวมการช่วยเหลือที่มีคุณค่าจากสังคมโลก
July 4, 2018

5 ปีต่อจากนี้ คือ ช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวเข้าสู่ “ยานยนต์ไฟฟ้า”

 
S_8113233370945

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thaeland) หรือ EVAT

 

“อนาคตอันใกล้ไม่เกิน 5 ปีจากนี้ไป คนไทยจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของ” ดร.ยศพงษ์ ลออนวล เผยถึง เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างน่าสนใจ

ท่ามกลางความต้องการของพลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน ทำให้อัตราการผลิตไม่ว่าจะเป็น แหล่งน้ำมันดิบดูไบ โรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ำทั่วโลกได้เพิ่มกำลังผลิตเพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ การคมนาคม ขนส่ง จึงทำให้หลากหลายองค์กรทั่วโลก โดยเฉพาะผู้พัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์หันมายกระดับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้พลังงานทางเลือกและทดแทนได้อย่างเต็มรูปแบบในการขับเคลื่อน อาทิ พลังงานไฟฟ้า เพราะพลังงานดังกล่าวนอกจากราคาไม่สูงแล้วยังเป็นมิตรต่อสภาวะอากาศ ยิ่งเมื่อเทียบกับน้ำมันสามารถลดต้นทุนการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมาก

โดยยานยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle หมายถึง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่ รวมทั้งการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

และเมื่อนึกถึง EV ในขณะนี้ผู้ที่สามารถตอบถึงเทรนด์ดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม คือ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) หรือ EVATโดยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดดังกล่าวไว้ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นหรือเปลี่ยนผ่านสำหรับประเทศไทยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ในระยะแรกราคาของรถอาจจะสูง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะคาดว่าจะมีผู้ผลิตยานยนต์ดังกล่าวมากขึ้น ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้าถึงได้ง่าย

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศในขณะนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริค (Plug-in Hybrid EV -PHEV) ซึ่งจากสถิติในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และคาดว่าจะมีมากขึ้นในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ พร้อมกันนี้ยังมี รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery EV -BEV) โดยจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวและเก็บพลังงานในแบตเตอรี่จากภายนอก รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริค (Hybrid Electric Vehicle-HEV) รถยนต์ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิง (Fuel Cell EV-FCEV) ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงและผลิตไฟฟ้ามาขับเคลื่อน

 
Image_8e3a970
 

สำหรับข้อจำกัดที่หลายฝ่ายมีความกังวล คือเรื่องการชาร์จไฟนั้น มองว่าหากปรับพฤติกรรมเล็กน้อย คือเมื่อกลับถึงบ้านเสียบไฟชาร์จค้างคืน ก็ได้ระยะทางเพียงพอกับการใช้งาน บางรุ่นชาร์จเต็ม 1 ครั้งวิ่งได้ระยะทางมากถึงเกือบ 300 กม. หากใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในเส้นทางประจำ ไม่ได้ออกนอกเส้นทางบ่อย ก็จะได้ประโยชน์จากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก

“ในส่วนของประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า มีคุณสมบัติที่ไม่ต่างไปจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ทั้งในเรื่องของสมรรถนะ ความสะดวกสบาย แต่ที่ได้เพิ่มขึ้นคือความประหยัด และไม่มีมลพิษ รวมถึงการมีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารองรับความต้องการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน เร่งลงทุนคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถจะได้โอกาสศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยหากรีบปรับตัวจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการปรับตัวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งนี่ตอกย้ำการเป็น E-mobility ได้อย่างสมบูรณ์ ”

 
แท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า