รวมพลคนให้สู่ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ “Give and Run”
August 27, 2018
ไขมันทรานส์ ภัยร้ายคร่าชีวิต
August 30, 2018

จับกระแส CSR อย่าใช้ CSR เป็นเครื่องมือ เพราะนั้นคือหลุมพราง


 
csr-activities-2
 

ผ่านมา 8 เดือนในปี 2018 การดำเนินกิจการทีดีเพื่อสังคมยังมีสถิติการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งแนวโน้มและทิศทางเทรนด์ CSR 2018 จากบทความนิตยสาร Forbes ระบุไว้ว่า ประชาชนในอเมริกากว่าร้อยละ 70 หันมาให้ความสนใจกับการตอบแทนสังคมจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของการติดตามข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ไม่เพียงเท่านั้นการตอบแทนสังคมจากหน่วยงานต่างๆกลายเป็นแม่เหล็กในการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภค

 
csr-main2
 

ทั้งนี้นิตยสาร Forbes ยังชี้ชัดให้เราเห็นถึง 3 ประเด็นหลักที่น่าจับตามอง สำหรับ CSR 2018 นี้

1.การโฆษณาถึงการทำกิจกรรม CSR มากเกินไป โดยนี้กลายเป็นบ่อหรือหลุมพรางให้หลายหน่วยงานใหญ่มาตกหลุมพราง เพราะการทำ CSR ที่แก่นแท้ต้องยืดที่หลักปฏิบัติมากกว่าฉายภาพของผลลัพธ์ โดยในมิตินี้เราก็พบเห็นหลายหน่วยงานของไทยพลัดตกหลุมดังกล่าวไม่น้อยเช่นกัน

2.แบรนด์เป็นนักกิจกรรม การลงพื้นที่เพื่อทำ CSR แบบฉาบฉวยขณะนี้มู้ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ไม่ใช้หน่วยงานของภาครัฐนะ แต่อาจเป็นผู้บริโภคหรือเสียงร้องเรียนจากชุมชน ขณะเดียวกันก็มีหลากหลายหน่วยงานที่หันมาทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลงทุนวิจัย จัดตั้งแผนกหรือฝ่าย จัดทำโครงการและนำผลลัพธ์ที่ได้เข้ามาแก้ปัญหาจริงๆ ทั้งในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรือนอกพื้นที่ทำธุรกิจ

3.แม้ว่าปัญหาของสังคมจะเกิดขึ้นในทุกวัน แต่การลงมือทำ CSR อย่างมุ่งมั่นทำให้เกิดการยอมรับ โดยเฉพาะตีตราเป็นกฏหมายที่สำคัญ เช่น พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม การจัดทำรายงานประจำปีจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้รูปแบบการดำเนินงานเพื่อกิจการสังคมมีแบบแผน สามารถวัดผลได้จริงและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเหมาะสม

 
4e4e683225d874285aebc502b7a0614e
 

เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกิดไปแล้ว มิติของสิ่งที่คาดการณ์ว่ากำลังมานั้น คือ ความรอบคอบของหน่วยงานและการไม่นำเอา CSR ไปเป็นเครื่องมือในการทำการตลาด ขณะเดียวกันต้องร่วมกันบูรณาการเพื่อคิดค้นการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาวะที่ดีอยู่เสมอด้วยความสมดุลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เช่น ฝ่ายผลิตควรมีระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำ ฝ่ายวิจัยควรผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปอย่างเราก็สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหรือร่วมกันสนับสนุนผลผลิตจากหน่วยงานที่ตอบแทนสังคมด้วยความตั้งใจจริง

อย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับนี้ โลกเป็นเรื่องของทุกคน หากไม่ร่วมช่วยกัน สังคมและสิ่งแวดล้อมจะน่าอยู่อาศัยหรือไม่ หากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทำดี และช่วยรักษ์โลกมาแชร์กันได้ที่ Green Life Plus

 
creating-value-for-society01