Green Life Style Issue 25 : September 2018
September 25, 2018
ไม่หยุดที่จะปักหมุด “แลนด์มาร์ค” เจ .ดับบลิว.เรียลเอสเตท
October 3, 2018

Inskru (อินสครู) แพลทฟอร์มออนไลน์เพื่อการแบ่งปันเทคนิคการสอน


 
inskru5
 

จากผลงานวิจัยพบว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องครูไม่เพียงพอยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคการศึกษาเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ในแถบต่างจังหวัดมีครูที่จำกัด ทำให้การสอนของครูหนึ่งคนต้องสามารถสอนวิชาต่างๆได้มากกว่าหนึ่ง มองในแง่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีที่ครูหนึ่งคนมีศักยภาพในการสอนที่หลากหลาย ในมุมกลับกันรูปแบบการเรียนการสอนก็อาจจะตัน และเมื่อการศึกษายังคงมีช่องว่างก็ส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งถือเป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ยิ่งตัวเลขจากทางยูเอ็นที่ระบุว่า ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดละ 70,000 คน ทำให้การขับเคลื่อนเล็กๆ จากคนรุ่นใหม่ 2 คนที่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแบ่งปันเทคนิคการสอนเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในชื่อ Inskru (อินสครู)

 
Inskru
 

คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้พัฒนา Inskru แพลทฟอร์มออนไลน์สำหรับการแบ่งปันเคล็ดลับการสอนสำหรับครูทั่วประเทศ เผยว่า Inskru (อินสครู) เกิดจากคำว่า Inspiration และคำว่า ครู ที่หมายถึงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ เรามองว่า ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำที่เกิดระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนจำนวนบุคลากรครูของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด โดยครูหนึ่งคนทำหน้าสอนหลายชั้นหลายวิชา ทำให้คุณภาพการสอนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

“ซึ่งจากผลดำเนินการโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA ในปี 2560 พบว่า นักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นักเรียนโรงเรียนสาธิต มีผลการประเมินมากที่สุด ขณะที่นักเรียนต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลการประเมินต่ำที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังมีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย ด้วยความสำคัญและวิกฤตดังกล่าว เราจึงได้คิดค้นแพลทฟอร์มออนไลน์เพื่อการแบ่งปันการไอเดียและแผนการสอนที่ชื่อว่า Inskru ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) ที่เปิดให้คุณครูทั่วประเทศจำนวนกว่า 500,000 คนสามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กไทยกว่า 10 ล้านคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมผ่านคุณครูของพวกเขาเอง” คุณสรวิศ เผย

จากการได้พูดคุยกับคุณพัชริยา ปานสิงห์ หรือครูอีฟ จากโรงเรียนพระบางวิทยา หนึ่งในคุณครูที่นำเอาองค์ความรู้จากInskru แพลทฟอร์มออนไลน์ไปปรับใช้ในการสอนเปิดเผยว่า Inskru ช่วยทำให้ตนมีไอเดียในการสอนใหม่ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก ไม่เบื่อและมีส่วนร่วมอย่างกล้าแสดงออก ยิ่งไปกว่านั้นภายใน Inskru ยังมีเทคนิคการสอนเรื่องราวต่างๆที่เปิดกว้างในหลากหลายวิชา โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษที่เด็กๆหลายคนไม่ชอบให้เปิดใจเรียนรู้อย่างสนุก ผ่านการเล่นเกมส์ ให้คะแนนและถามตอบอย่างเป็นกันเอง ซึ่งนี่ถือเป็นการเชื่อมการเรียนการสอนอย่างไร้ขีดจำกัดให้กับคุณครูทุกคนได้มาแชร์และนำไปปรับใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อยู่เสมอ บรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้จริงด้วยความเข้าใจ

“อย่างไรก็ดี Inskru ยังจัดเป็นหมวดหมู่ให้ครูค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับการสร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อประชาสัมพันธ์และแบ่งปันข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อให้ครูเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผมเชื่อว่า ประเทศไทยมีคุณครูที่มีไอเดียดีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ไอเดียที่ดีในมุมนึงของประเทศ สามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมหนึ่งของประเทศที่มีบริบทเดียวกันสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ ผมหวังว่า Inskru จะทำให้วันหนึ่งเด็กไทยกว่า 10 ล้านคน จะได้สัมผัสห้องเรียนคุณภาพจากคุณครูของพวกเขาเอง” นายสรวิศ กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจ

 
inskru3
 

Inskru (อินสครู) คือหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญของ โครงการ “พลิกไทย” จากดีแทคเพื่อเชิญชวนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีไอเดียในการแก้ไชปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 10 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และจะมอบเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น เพื่อให้โครงการสามารถเป็นจริงได้ดังเช่น Inskru (อินสครู) ในวันนี้

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพลิกไทยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th/plikthaiด้านคุณครูทั่วประเทศมาร่วมกันแชร์และแบ่งปันไอเดียการสอนเจ๋งๆ ได้แล้ววันนี้ที่ www.inskru.com