ภูมิแพ้อาหารภัยเงียบที่ห้ามมองข้าม พร้อมเติบโตและขยายตัวสู่เด็กไทย
November 2, 2018
“ดิน” ฐานรากที่มีค่าสำหรับทุกลมหายใจของทรัพยากร
November 19, 2018

Smart home automation concept with icons showing the functionalities of this new technology and a person touching a button

นวัตกรรมบ้านที่ทันสมัย กลยุทธ์มัดใจผู้อยู่อาศัยยุคใหม่

Smart home automation concept, icon for functionalities, person touching button

นอกจากทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ การตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้งการออกแบบฟังก์ชันต่างๆ ให้สอดรับกับการใช้สอยในทุกไลฟสไตล์อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการปลูกสร้างบ้านหรือพัฒนาโครงการสำหรับผู้ประกอบการ เพราะผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ต่างให้ความสนใจกับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาผนวกใช้หรือที่เรียกกันว่า Smart Home โดยเฉพาะในมิติของความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมการเลือกใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน

นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมากทั้งในแง่ของวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการออกแบบ รวมทั้งส่วนต่อเติมที่คิดค้นเสริมเข้ามาเพื่อรองรับทุกการอยู่อาศัยให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างครบวงจร สำหรับวัสดุก่อสร้างสิ่งที่ยกระดับอย่างก้าวกระโดดและอยู่ใกล้ชิดกับเราในทุกวันอย่างเช่น สี ขณะนี้มีสีหลากหลายนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การอยู่อาศัยเกิดความผ่อนคลาย ลดความร้อนของสภาพอากาศและมีอายุการใช้งานที่คงทน สวยงาม มากยิ่งขึ้น อาทิ สีจากค่าย TOA หรือผู้นำสีทาบ้านตลาดอันดับ 1 ของไทย ได้คิดค้นสีซุปเปอร์ชิลด์ สีสารพัดกันที่พร้อมกันร้อน กันลอก และกันคราบ โดยเหมาะกับบ้านทุกประเภท ทั้งนี้ยังมี สีทาภายนอกคุณภาพสูงสะท้อนความร้อนและสีภายในเพื่อสุขภาพ สร้างอากาศที่บริสุทธิ์

ด้านเทคนิคการออกแบบทาง SCG ได้นำเอา เทคโนโลยีการสร้างบ้านโมดูล่าร์ที่สมบูรณ์แบบจากประเทศญี่ปุ่น หรือ SCG HEIM มาให้บริการ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวใส่ใจคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อยู่อาศัยในบ้าน ด้วยระบบที่ปิดทุกรอยต่อของบ้านได้อย่างดี (Air Tightness System) ช่วยกันฝุ่น สัตว์ แมลง และเสียงรบกวนจากภายนอก ระบบหมุนเวียนอากาศ( Air Factory System) ที่สามารถกรองฝุ่น ละอองเกสร เชื้อโรค และกลิ่นจากภายนอก ทำให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์ มีระบบระบายความร้อน (Dual Ventilation System) ที่ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเป็นอุณหภูมิที่รู้สึกอยู่สบาย โดยนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างการสร้างแบบบ้านโดยใช้เทคโนโลยียุคใหม่มาผสมผสาน ซึ่งทาง SCG พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการสร้างบ้านอีกหลากหลายผ่าน SCG Experience ทุกสาขา

นอกจากนวัตกรรมจากวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเทคนิคการออกแบบ ปัจจุบันบ้านและที่อยู่อาศัยยังได้เสริมส่วนต่างๆเพื่อทำให้กลไกการอยู่อาศัยโดยเฉพาะสาธารณูปโภคมีการใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น เช่น แผงโซลาร์เซลล์ หรือการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านการติดตั้งบริเวณหลังคา โดยพบเห็นได้เพิ่มากขึ้นทั้งบ้านที่ปลูกสร้างเองและโครงการผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นบ้านยุคใหม่ยังนำเอาสมาร์ทโฟนมาผูกกับฟังก์ชันการใช้งานเพื่อสั่งการภายในบ้านง่ายๆเพียงนิ้วสัมผัส เช่น ระบบควบคุมแสงสวางอัตโนมัติ ระบบประตูและหน้าต่าง กล้องวงจรปิด พร้อมกันนี้บ้านสมัยใหม่ยังออกแบบรองรับการใช้สำหรับผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย หรือ Universal Design

การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้คิดค้นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งนักลงทุน โดยภาพรวมของตลาดวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันมีอัตราการเติบโดตที่ต่อเนื่อง มีช่องทางการเข้าถึงที่มากขึ้น และคาดว่าในอนาคตมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งคือการเติบโดตของอสังหาริมทรัพย์ อีกส่วนคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่การแข่งขันที่เข้มข้นของแต่ละแบรนด์นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างจะต้องมัดใจลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้การอยู่อาศัยเกิดความสะดวกสบายมาทำการตลาด มากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัยนอกจากสามารถช่วยทำให้การใช้สอยภายในบ้านเกิดความสะดวกสบาย ยังทำให้ภาพรวมของบ้านดูมีมูลค่า คล่องตัว และแสดงออกถึงการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทรนด์ดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้น คาดว่าของตกแต่งต่างๆ อาทิ Green Product จะเข้ามาเติมเต็มทำให้บ้านกลายเป็น Smart Home อย่างสมบูรณ์ แล้วที่นี้แหละการแข่งขันในมิติใหม่ของตลาดบ้านจะมีปัจจัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน